Fixed-Limit Texas Holdem - organizacja i gra

Chip Stack
Chip stack

Fixed-Limit Texas Holdem - organizacja i gra

Fixed Limit Texas Hold'em: Organizacja i gra

W Fixed Limit Texas Hold'em wysokość zakładów jest stała. Istnieją małe i duże zakłady. Małe zakłady obstawiane są w pierwszych dwóch rundach licytacji, duże - w trzeciej i czwartej. Duże zakłady wynoszą zawsze dwukrotność małych. Liczba zakładów zależy od liczby graczy.

Przed rozdaniem kart

 1. Jeden z graczy pełni rolę krupiera (dilera; w kasynie ta osoba ma przed sobą plastikowy znacznik). Miejsce to nosi nazwę button. Button określa kolejność graczy w rozdaniu i po każdym rozdaniu przesuwa się o jedno miejsce w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 2. Pierwszy gracz siedzący po lewej stronie od buttona (miejsce nr 1) stawia obowiązkowy zakład zwany małą w ciemno (small blind), a drugi gracz siedzący po lewej stronie od buttona (miejsce nr 2) także stawia obowiązkowy zakład zwany dużą w ciemno (big blind). Duża w ciemno ma zawsze wysokość małego zakładu, podczas gdy mała w ciemno wynosi zwykle połowę dużej w ciemno. Na przykład w grze $10/$20 Limit Texas Hold'em mały zakład wynosi $10 a duży $20. Zatem duża w ciemno także wynosi $10 (równowartość małego zakładu) a mała w ciemno wynosi $5 (połowę dużej w ciemno/małego zakładu).

Rozdanie kart

Karty rozdawane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od gracza siedzącego na lewo od buttona (mała w ciemno) a skończywszy na graczu pełniącym rolę krupiera (siedzącym na buttonie). Każdy gracz otrzymuje dwie zakryte karty własne. To rozdanie nosi nazwę początkowego.

Pierwsza runda licytacji

 1. Licytację rozpoczyna gracz siedzący na lewo od miejsca nr 3 (duża w ciemno, miejsce to nazywane jest też siedzeniem na muszce). Gracz ten może spasować (rzucając karty własne na środek stołu, na stos zwany muck), wejść (postawić zakład równy dużej w ciemno) lub przebić (stawiając dwa zakłady).
 2. Następnie licytuje gracz na miejscu nr 4 (gracz siedzący po lewej stronie miejsca nr 3), który może spasować, wejść, przebić lub przebić ponownie (tylko jeśli poprzedni gracz przebił).
 3. Gracze licytują w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara dopóki wszyscy gracze, którzy nie spasowali, nie postawią zakładu (o równej wysokości).

  Przykład

  W grze $10/$20 Limit Texas Hold'em bierze udział 10 graczy, siedzących przy stoliku. Po rozdaniu kart pierwszy w kolejności gracz (siedzący na muszce) decyduje się na przebicie. Musi zatem włożyć do puli $20 (dwa małe zakłady). Gracze siedzący na pozycji 4, 5, 6 i 7 pasują i rzucają karty na stół. Gracz na miejscu nr 8 decyduje się na ponowne przebicie i wkłada do puli $30 (trzy małe zakłady). Gracz siedzący na miejscu nr 9 wchodzi, musi więc włożyć do puli $30 (trzy małe zakłady). Gracz siedzący na buttonie (krupier) pasuje.

  Gracz obstawiający małą w ciemno, który włożył już do puli $5 wchodzi, musi więc włożyć do puli dodatkowe $25 (razem $30; równowartość trzech małych zakładów). Następnie licytuje gracz, który obstawiał dużą w ciemno, który decyduje się przebić ponownie, w związku z czym musi włożyć do puli $40 (ponieważ na początku rozdania miał już w puli $10, musi włożyć dodatkowe $30; razem $40; równowartość czterech małych zakładów).

  Ten moment nosi nazwę "cap the betting" - oznacza to że dalsze przebicia nie są dozwolone. W każdej rundzie licytacji dozwolone są trzy przebicia, czyli w sumie cztery zakłady. Po wykorzystaniu możliwości przebicia pozostali w grze gracze mogą wejść lub spasować. Gra toczy się dalej począwszy od gracza, który przebijał jako pierwszy - siedzącego na muszce.

 4. Po zakończeniu pierwszej rundy licytacji, w której wszyscy gracze wnieśli jednakowej wysokości zakłady do puli, następuje flop.

Flop i druga runda licytacji

 1. Krupier rozpoczyna od "spalenia" pierwszej karty z talii, którą umieszcza zakrytą na stole. Ma to na celu zapobieganie oszustwu w przypadku, gdyby karty były znaczone. Spalona karta jest od tej pory wyłączona z gry. Następnie krupier wykłada na stół trzy karty, tak by były widoczne dla wszystkich. Te trzy karty to flop. Jest to decydujący moment dla pozostałych graczy, ponieważ od tego momentu w grze pojawią się jeszcze tylko dwie karty. Innymi słowy, 5 z 7 kart zostało odkrytych. Karty wspólne z flopa używane są wraz z dwoma kartami własnymi do stworzenia najlepszego możliwego układu 5 kart.
 2. Ponieważ zakłady w ciemno mają miejsce tylko w pierwszej rundzie licytacji, grę rozpoczyna teraz gracz, który stawiał małą w ciemno w pierwszej rundzie (miejsce nr 1). Jeśli gracz ten spasował przed flopem, to kolejność przypada na gracza, który stawiał dużą w ciemno, itd.
 3. Pierwszy gracz ma możliwość czekania (kolejność przechodzi na następnego pozostałego w grze gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara) lub postawienia zakładu (dokładnie w wysokości jednego małego zakładu). Jeśli gracze czekają we flopie, wolno im zobaczyć czwartą kartę wspólną (turn) bez wkładania do puli dodatkowych pieniędzy).
 4. Licytacja przebiega w ten sam sposób jak w pierwszej rundzie, z dozwoloną maksymalną liczbą trzech przebić (razem cztery małe zakłady).

  Przykład

  W grze $10/$20 Limit Texas Hold'em bierze udział 10 graczy siedzących przy stoliku. Po pierwszej rundzie licytacji tylko gracze siedzący na pozycji małej w ciemno, dużej w ciemno i na buttonie pozostali w grze. Krupier umieszcza pulę na środku stołu, pali górną kartę (umieszcza ją na stole twarzą do dołu) i wykłada trzy odkryte karty wspólne (flop). Ponieważ licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jako pierwszy licytuje gracz na pozycji małej w ciemno, który postanawia czekać. Gracz na pozycji dużej w ciemno stawia zakład ($10; równowartość jednego małego zakładu), a krupier wchodzi (wkłada do puli $10). Znowu przychodzi kolej na gracza na pozycji małej w ciemno, który może przebić (podnieść do $20; tzw. check-raise), spasować (rzucić karty własne na stół) lub wejść (włożyć $10).

 5. Po zakończeniu drugiej rundy licytacji, gdy wszyscy pozostali w grze gracze włożyli do puli jednakowej wysokości zakłady, nastepuje turn.

Turn i trzecia runda licytacji

 1. Krupier pali pierwszą kartę z talii i wykłada na stół obok flopa otwartą czwartą kartę wspólną. Ta karta nosi nazwę turn.
 2. Licytacja przebiega następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, poczynając od buttona, tak jak we flopie. Jedyna różnica poega na tym, że zakłady podwajają się i noszą teraz nazwę dużych zakładów.

  Przykład

  W grze $10/$20 Limit Texas Hold'em bierze udział 10 graczy siedzących przy stoliku. Po flopie w grze pozostał tylko gracz siedzący na buttonie i gracz na pozycji dużej w ciemno. Ponieważ licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara od buttona, grę musi rozpocząć gracz siedzący na pozycji dużej w ciemno. Decyduje się on postawić zakład ($20; równowartość jednego dużego zakładu), krupier postanawia przebić (wkłada do puli $40; równowartość dwóch dużych zakładów); gracz na pozycji dużej w ciemno wchodzi (wkłada do puli kolejne $20; razem dwa duże zakłady). Tym samym zostaje zakończona trzecia runda licytacji.

 3. Po zakończeniu trzeciej rundy, gdy wszyscy pozostali w grze gracze włożyli do puli jednakowej wysokości zakłady, następuje river.

River i czwarta runda licytacji

 1. Krupier pali pierwszą kartę z talii i wykłada na stół obok flopa i turna piąta odkrytą kartę wspólną. Ta karta nosi nazwę river.
 2. Licytacja przebiega tak samo jak we flopie i turnie.
 3. Zakłady mają tę samą wysokość co w turnie

  Przykład

  W grze $10/$20 Limit Texas Hold'em bierze udział 10 graczy siedzących wokół stolika. Po turnie w grze pozostał tylko gracz siedzący na buttonie i gracz na pozycji dużej w ciemno. Ponieważ licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara od buttona, grę musi rozpocząć gracz na pozycji dużej w ciemno. Decyduje się on czekać, przychodzi kolej na krupiera, który stawia zakład (wkłada do puli $20; równowartość jednego dużego zakładu). Gracz na pozycji dużej w ciemno może teraz spasować, przebić lub wejść i decyduje się na wejście (wkłada do puli $20; równowartość jednego dużego zakładu). Przychodzi kolej na krupiera, a ponieważ jest to ostatnia runda licytacji, musi on wyłożyć dwie karty własne na stół (indeksem do góry). Następnie łączy dwie karty własne z pięcioma kartami wspólnymi, starając się zebrać jak najlepszy układ 5 kart. Gracz na pozycji dużej w ciemno może rzucić karty (jeśli nie może stworzyć lepszego układu niż krupier) lub odkryć karty własne ukazując zwycięski układ. By wygrać pulę, trzeba odkryć obie karty własne, nawet jeśli tylko jedna jest potrzebna do stworzenia zwycięskiego układu.

 4. Koniec rozdania.
 5. Krupier przesuwa button o jedno miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po przetasowaniu talii rozpoczyna się kolejne rozdanie.

 

Pozostałe artykuły Texas Hold'em:

Najlepsze Pokoje Pokerowe Online
GGPoker
Detale: 600 $ Make your first deposit at GGPoker and they will automatically match your initial deposit with a 200% bonus up to $600
Przegląd
PokerStars
Detale: 600 $ Make your first deposit at PokerStars and they will automatically match your initial deposit with a 100% bonus up to $600
Przegląd
partypoker
Detale: 30 $ Make your first deposit at partypoker and they will automatically match your initial deposit with a flat $30 bonus.
Przegląd
Zobacz więcej Recenzji
Ranking kart w pokerze
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Four of a Kind
 4. Full House
 5. Flush
 6. Straight
 7. Three of a kind
 8. Two Pair
 9. One Pair
 10. High Card

Kompletny ranking kart w pokerze

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page