Texas Hold'em - Zasady gry i rozgrywka

chips 25062

Nauka gry w Texas Hold'em może wydawać się znaczenie trudniejsza, niż jest w rzeczywistości.

Sama gra jest de facto bardzo prosta i logiczna; można się jej nauczyć w zaledwie kilka minut.

Biegłe opanowanie jej zajmuje jednak trochę więcej czasu.

Artykuł ten zawiera wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.

Za każdym razem, kiedy czujesz się zdezorientowany jakimś krokiem, przeczytaj poniższy tekst w poszukiwaniu wskazówek. Każdy temat zawiera ponadto linki do bardziej szczegółowych artykułów dotyczących danego zagadnienia.

Kiedy poczujesz, że już chwytasz, o co w tym chodzi i jesteś gotowy na prawdziwą grę, sprawdź naszą top listę Texas Hold'em najlepszych miejsc do rozpoczęcia gry.

Krótki słowniczek

Zanim przejdziemy do opisywania zasad gry i samej rozgrywki, poniżej znajduje się krótki słowniczek terminów, z którymi możesz się spotkać.

 • Blinds (ciemne) – skrócona nazwa dla "stawek w ciemno"; są to wymuszone zakłady dokonywane przed rozdaniem kart. W Hold'emie ciemne zastępują klasyczne "ante".
 • Button – określenie gracza pełniącego funkcję rozdającego w aktualnym rozdaniu.
 • Check (czekanie) – sytuacja podobna do sprawdzenia (call), ale bez dokonywania zakładów. Jeśli nie nastąpi podbicie przed wyłożeniem flopa, gracz, który wniósł dużą ciemną może czekać.
 • Fifth Street (piąta ulica) – zobacz River.
 • Flop – pierwsze trzy rozdane wspólne karty.
 • Fourth Street (czwarta ulica) – zobacz Turn.
 • Preflop (przed flopem) – wszystko, co dzieje się przez rozdaniem flopa.
 • River (rzeka) – ostatnia (piąta) rozdana wspólna karta, zwana także fifth street..
 • Showdown (wyłożenie) – kiedy wszyscy gracze odkrywają swoje karty, aby poznać zdobywcę puli.
 • Turn – czwarta rozdana wspólna karta, zwana także fourth street.

Ogólny zarys

Texas Hold'em jest odmianą pokera z wykorzystaniem wspólnych kart, w której rozgrywka skupia się zarówno na licytacji, jak i na rozdawanych kartach.

Pomimo, iż same zasady gry i rozgrywka są zasadniczo takie same, ostateczny cel różni się odrobinę w zależności od tego, czy rozgrywasz turniej, czy grasz na pieniądze.

Hold'em turniejowy stanowi taką samą grę, jak każdy inny Hold'em, z kilkoma dodatkowymi regułami i zwrotami.

Texas Hold'em rozgrywany jest na jednym stole przez dwóch do dziesięciu graczy. Cel jest prosty: wygrać tyle żetonów, ile się uda, pula za pulą.

Gracz zgarnia pulę, jeśli ma najsilniejszy układ kart lub jeśli wszyscy inni gracze spasują przed odkryciem kart.

Konstrukcję pokera Texas Hold'em może rozbić na trzy główne części:

 • Otwarcie
 • Rundy licytacji
 • Showdown

Otwarcie

Kiedy gracze zasiądą do stołu, pierwszą rzeczą, której potrzebują są żetony. Zanim dojdziemy do tego, jaki rodzaj żetonów należy rozdać każdemu graczowi, musisz najpierw lepiej zrozumieć, na czym polega gra, więc do tego zagadnienia wrócimy nieco później.

Na daną chwilę przyjmijmy, że wszyscy gracze mają przed sobą swoje żetony.

Kolejnym krokiem jest wybór gracza, który rozpocznie grę z przyciskiem rozdającego. Hold'em jest rozgrywany z tak zwanym rotującym rozdającym, co oznacza, że gracz, który pełni rolę rozdającego przy jednym rozdaniu, po zakończeniu rozdania przekazuje tę rolę graczowi siedzącemu po jego lewej stronie.

Aby wybrać rozdającego, należy każdemu graczowi rozdać jedną kartę albo skierowane do dołu karty rozłożyć na stole, aby każdy gracz wybrał jedną.

Annie Duke
Pokerowy cel – bloki gotówki.

Gracz z kartą o najwyższej wartości (przy wyborze rozdającego as jest najwyższy) zaczyna jako rozdający.

Nawet w miejscach z profesjonalnym rozdającym lub w sytuacji, gdy ktoś zawsze dobrowolnie rozdaje karty, przycisk rozdającego zawsze krąży wokół stołu.

Nawet jeśli jakaś osoba fizycznie rozdaje karty, w każdym przypadku to osoba z przyciskiem rozdającego uznawana jest za rozdającego w danym rozdaniu.

Po zakończeniu rozdania, gracz trzymający przycisk rozdającego przekazuje go graczowi siedzącemu po jego lewej stronie.

Włożenie do puli ciemnych

Teraz, kiedy wybrano już rozgrywającego, do puli muszą zostać włożone ciemne.

W Hold'emie są dwie ciemne - mała ciemna (small blind) i duża ciemna (big blind). Gracz znajdujący się bezpośrednio po lewej stronie rozdającego wkłada do puli małą ciemną.

Duża ciemna (dokładnie lub w przybliżeniu dwa razy większa od małej ciemnej) wkładana jest przez gracza po lewej stronie wkładającego małą ciemną.

Wielkość ciemnych decyduje o stawkach w grze, która ma zostać rozegrana. Standardowo gracze wchodzą do gry z kwotą nie niższą niż stukrotność dużej ciemnej.

Jeśli chcesz wejść za 20$, wówczas powinieneś grać z ciemnymi w wysokości 10 i 20 centów, choć dla wygody większość ludzi będzie grać z ciemnymi 10 i 25 centami.

Wracając do żetonów: Kiedy zostały już ustalone ciemne, wówczas wiadomo, jakiego rodzaju żetony będą potrzebne w grze. (W powyższym przykładzie będą potrzebne żetony 10- i 25-centowe oraz być może kilka żetonów jednodolarowych.)

Aby gra przebiegała gładko, należy rozdać graczom wystarczającą liczbę żetonów z każdego nominału.

W typowej sytuacji gracz potrzebuje jedynie 10% żetonów o najniższym nominale, ponieważ zasadniczo wykorzystywane są one tylko do małych ciemnych. W większości wypadków przy licytacji wykorzystywane są żetony o wyższej wartości niż mała ciemna.

Kiedy ciemne zostały już włożone do puli, wówczas należy rozdać pierwsze rozdanie.

Rozgrywka i rundy licytacji

Osoba rozdająca karty rozdaje je, zaczynając od osoby po lewej stronie gracza z przyciskiem rozdającego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozdając każdemu graczowi za każdym razem po jednej karcie, do momentu, gdy każdy gracz ma dwie karty. Karty te określane są mianem kart własnych (hole cards).

Rozdanie w Hold'emie składa się z minimum jednej i maksimum czterech rund licytacji. Rozdanie kończy się, gdy wszyscy gracze za wyjątkiem jednego spasują lub, gdy po zakończeniu czwartej i ostatniej rundy licytacji w rozdaniu uczestniczy nadal wielu graczy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Następnie gracze biorą udział w wyłożeniu kart (które zostanie wyjaśnione w dalszej części).

Preflop

Kiedy wszyscy gracze otrzymali karty własne, rozpoczyna się runda licytacji przed rozdaniem flopa.

Każdy gracz musi spojrzeć na swoje karty i zdecydować, jaki ruch chce wykonać. W Hold'emie gracze wykonują swoje ruchy pojedynczo.

Runda licytacji przed flopem rozpoczyna się od gracza po lewej stronie dużej ciemnej. Ten gracz ma trzy możliwości:

 • Fold (spasować) – gracz nie dokłada nic do puli i poddaje karty, po czym czeka na następne rozdanie, aby móc ponownie zagrać.
 • Call (sprawdzić) – gracz wyrównuje kwotę dużej ciemnej.
 • Raise (podbić) – gracz podbija zakład, podwajając kwotę dużej ciemnej. Gracz może podbić więcej w zależności od typu podbijania wykorzystywanego w danej grze.

Kiedy gracz wykonał swój ruch, kolej na gracza po jego lewej stronie. Każdy gracz ma takie same możliwości: spasować, sprawdzić zakład gracza po jego prawej stronie (jeśli poprzedni gracz podbił, wówczas właśnie ta kwota musi zostać sprawdzona) lub podbić.

Podbicie jest zawsze kwotą jednego zakładu dodaną do kwoty poprzedniego zakładu; na przykład: jeśli duża ciemna wynosi 25 centów, a pierwszy gracz chciałby podbić, wówczas musi włożyć całkowitą kwotę w wysokości 50 centów (25 centów dużej ciemnej + jeden dodatkowy zakład).

Jeśli następny gracz chciałby ponownie podbić, wówczas musi włożyć łącznie 75 centów (poprzedni zakład + jeden dodatkowy zakład).

Runda licytacji kończy się, kiedy zostają spełnione dwa warunki:

 1. Wszyscy gracze mieli możliwość wykonania ruchu.
 2. Wszyscy gracze, którzy nie spasowali, wylicytowali takie same kwoty w danej rundzie.

Runda licytacji - Przykład 1

Przy stole jest pięciu graczy:

Gracz 1 – Button

Gracz 2 – Mała ciemna (10 centów)

Gracz 3 – Duża ciemna (25 centów)

Początek rundy licytacji

Gracz 4 – Sprawdza dużą ciemną (25 centów)

Gracz 5 – Pasuje

Gracz 1 – Sprawdza dużą ciemną (25 centów)

Gracz 2 – Sprawdza dużą ciemną (ponieważ postawił on już 10 centów, musi dołożyć jedynie kolejne 15 centów, do całej kwoty 25 centów)

Gracz 3 – Czeka (ponieważ wyrównał już zakład, nie musi dokładać więcej pieniędzy, aby sprawdzić; nazywa się to czekaniem (checking).

Koniec rundy licytacji

Kiedy Gracz 2 sprawdził dużą ciemną, wszyscy gracze mieli przed sobą taką samą ilość pieniędzy, ale Gracz 3 (duża ciemna) nie miał jeszcze możliwości wykonania ruchu, dlatego też runda licytacji jeszcze się nie skończyła.

Kiedy Gracz 3 zdecydował, że czeka, wówczas obydwa warunki zostały spełnione i runda licytacji dobiegła końca.

Runda licytacji - przykład 2

Greg Mueller
Kanadyjczyk Greg "FBT" Mueller

Przy stole jest pięciu graczy:

Gracz 1 – Button

Gracz 2 – Mała ciemna (10 centów)

Gracz 3 – Duża ciemna (25 centów)

Początek rundy licytacji

Gracz 4 – Sprawdza dużą ciemną (25 centów)

Gracz 5 – Podbija (50 centów)

Gracz 1 – Pasuje

Gracz 2 – Pasuje

Gracz 3 – Ponownie podbija (włożył już 25 centów jako dużą ciemną; uzupełnia zakład 50 centów i dodaje jeden dodatkowy zakład do całkowitej kwoty 75 centów)

Gracz 4 – Pasuje (jego dotychczasowe sprawdzenie w wysokości 25 centów jest teraz w puli)

Gracz 5 – Sprawdza (wyrównuje zakład Gracza 3 do kwoty 75 centów)

Koniec rundy licytacji

W tym scenariuszu wszyscy gracze mieli już możliwość ruchu, kiedy Gracz 3 ponownie podbił. Jednak nie wszyscy gracze postawili taką samą kwotę.

Kiedy Gracz 4 spasował, jedynie Gracz 3 i Gracz 5 pozostali w puli. Kiedy Gracz 5 sprawdził, obydwa warunki zostały spełnione i runda licytacji dobiegła końca.

Flop

Po zakończeniu rundy licytacji przed flopem, rozdaje się flopa – kładzie się na stół skierowaną do dołu górną kartę z talii (karta ta jest karta spaloną – burn card) oraz trzy kolejne karty skierowane do góry.

Po tym rozdaniu zaczyna się pierwsza runda licytacji po flopie.

Zasady licytacji w rundzie po flopie są takie same jak dla rundy przed flopem, z dwoma małymi wyjątkami: pierwszym graczem wykonującym ruch jest następny gracz z kartami po lewej stronie rozdającego, a pierwszy gracz może albo czekać, albo postawić zakład; ponieważ do tej pory nie postawiono zakładu, sprawdzenie jest darmowe.

Zakład na flopa stanowi kwotę równą dużej ciemnej. W naszej grze, aby postawić zakład, gracz musi włożyć 25 centów.

Turn

Po zakończeniu rundy licytacji na flopa, rozdający rozdaje jedną kartę skierowaną w dół oraz jedną kartę skierowaną w górę, obie karty określane mianem "burn and turn". Kiedy rozdano czwartą kartę, wówczas rozpoczyna się trzecia runda licytacji.

Trzecia runda licytacji jest identyczna z rundą licytacji po flopie, z jednym wyjątkiem: wysokość zakładu dla tej rundy i dla rundy końcowej jest podwójna, co oznacza, że w naszej grze zakład kosztuje gracza 50 centów.

River

Zakładając, że pozostało minimum dwóch graczy, którzy nie spasowali przy poprzedniej karcie, wówczas rozdaje się piątą kartę. Piąta karta rozdawana jest w taki sam sposób jak czwarta, z jedną kartą skierowaną w dół i następnie jedną kartą skierowaną w górę.

To jest ostatnia karta i w tym rozdaniu nie będą już rozdane żadne karty. Runda licytacji jest identyczna z rundą po czwartej karcie.

Showdown

Po zakończeniu rundy licytacji po piątej karcie gracze uczestniczą w wyłożeniu kart. Na tym etapie pulę zdobywa najmocniejszy układ kart. Oto zasady rządzące okrywaniem kart w Hold'emie:

 • Gracz, który postawił zakład na piątą kartę, jest domyślnie pierwszym graczem odkrywającym karty. Jeśli jakiś inny gracz decyduje się wyłożyć swoje karty jako pierwszy, może to zrobić.
 • Jeśli na piątą kartę nie postawiono zakładów (wszyscy gracze czekali), wówczas jako pierwszy musi wyłożyć karty gracz znajdujący się najbliżej rozdającego, po jego lewej stronie.
 • Jeśli gracz ma słabszy układ, wówczas od niego zależy, czy odkryje swoje karty, czy też zrzuci je bez pokazywania i odda pulę.

Ewaluacja układu kart

W Hold'emie należy ustawić możliwie najwyższy układ kart przy użyciu dowolnej kombinacji dwóch kart własnych oraz pięciu kart wspólnych znajdujących się na stole.

Tworząc swój najwyższy układ można użyć obydwu własnych kart, jednej lub żadnej z nich. Oto kilka zasad dotyczących szacowania wygrywającego układu pokerowego:

 • Kolejność układów pokerowych można znaleźć tutaj. Od tej kolejności nie ma wyjątków - kolor zawsze bije strita, a trójka zawsze bije dwie pary.
 • W Hold'emie nie ma układów innych niż te, które zostały przedstawione na diagramie. Na przykład, jeśli masz trzy pary, w rzeczywistości masz tylko "dwie pary", przy czym układ tworzą dwie pary o najwyższej wartości.
 • Układy pokerowe muszą składać się dokładnie z pięciu kart i tylko tych pięć kart jest wykorzystywanych przy ocenie wygrywającego układu. Na przykład:
  • jeśli na stole znajdują się 2 J Q K A
  • Gracz 1 ma T 9
  • Gracz 2 ma T 2

Obydwaj gracze mają taki sam układ kart (strit od dziesiątki do asa). Oznacza to, że pula zostanie podzielona między tych dwóch graczy. Pozostałe karty oraz fakt, iż Gracz 1 ma także parę są bez znaczenia – tylko najlepszych pięć kart jest branych pod uwagę przy ustalaniu zwycięzcy.

 • Jeśli żaden z pozostających graczy nic nie ma (ani pary, ani silniejszego układu), wówczas wygrywającym układem jest układ z najsilniejszą pojedynczą kartą, co oznacza, że:
  • A 3 4 6 7 jest silniejszym układem niż K Q J 9 8
  • A J 9 8 6 jest silniejszym układem niż A J 9 8 2
 • Kolory nie mają wpływu na ocenę siły układu.

Kiedy zostanie ustalony zwycięski układ, wówczas gracz otrzymuje pulę. Rozdający przekazuje przycisk rozdającego graczowi po lewej, a dwóch kolejnych graczy po lewej stronie nowego rozdającego wkłada do puli odpowiednio małą i dużą ciemną.

Inne reguły

Podbijanie

 • Jeśli w rozdaniu pozostaje wciąż więcej niż dwóch graczy, wówczas w jednej rundzie licytacji może zostać postawiony jeden zakład oraz dokonane trzy podbicia. Po trzecim podbiciu licytacja zostaje "ograniczona". Wówczas gracze mogą jedynie sprawdzić lub spasować.
 • Gracz musi albo ustnie zadeklarować zamiar podbicia przed wykonaniem ruchu, albo od razu wyłożyć żetony o wartości odpowiadającej całkowitej kwocie podbicia w grze. Graczowi nie wolno kłaść żetonów, ponownie sięgać do swojego stosu żetonów i znów kłaść żetonów. Jest to tak zwane "podbicie robione" (string bet).

Kupowanie żetonów

 • Minimalną liczbę żetonów, którą gracz może kupić przed pierwszym rozdaniem określają zasady obowiązujące w miejscu, gdzie odbywa się gra. Typowe minimum wynosi od 50-krotności do 100-krotności dużej ciemnej.
 • Nie ma maksymalnej liczny żetonów, którą gracz może kupić jednorazowo.
 • Gracz może dodać żetony do swojego pliku w dowolnym momencie między rozdaniami. Kiedy rozdanie się już rozpoczęło, wówczas w tym rozdaniu gracz może korzystać tylko z tych żetonów, którymi dysponował w momencie rozpoczęcia rozdania.

 

Pozostałe artykuły Texas Hold'em:

Najlepsze Pokoje Pokerowe Online
GGPoker
Detale: 600 $ Make your first deposit at GGPoker and they will automatically match your initial deposit with a 200% bonus up to $600
Przegląd
PokerStars
Detale: 600 $ Make your first deposit at PokerStars and they will automatically match your initial deposit with a 100% bonus up to $600
Przegląd
partypoker
Detale: 30 $ Make your first deposit at partypoker and they will automatically match your initial deposit with a flat $30 bonus.
Przegląd
Zobacz więcej Recenzji
Ranking kart w pokerze
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Four of a Kind
 4. Full House
 5. Flush
 6. Straight
 7. Three of a kind
 8. Two Pair
 9. One Pair
 10. High Card

Kompletny ranking kart w pokerze

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page